Security

Forbyggelse af tilsigtede hændelser – kriminalitet

Hvad er Security

I Danmark bliver begrebet sikkerhed delt op i  utilsigtede eller hændelige uheld – kategoriseret som Safety (sikkerhed) og tilsigtede eller kriminelle hændelser – kategoriseret som Security (sikring).

Diagnosen må stilles

Lønsom sikring af virksomhedens ansatte og øvrige værdier er helt identisk med håndtering af andre typer risikoer. Diagnosen må stilles – før medicinen vælges, for at undgå fokus og brug af resurser på sikringstiltag, som ikke har et tilfredsstillende dækningsbidrag.

Terror truslen og ny analysemetodik

Terror er i dag – en reel trussel som PET og myndighederne arbejder målrettet med at afdække, forebygge og i værste fald – håndtere. Trusselen er primært rettet mod samlingspladser for større folkemængder uafhændig af om det er offentlige knudepunkter, bygninger, skoler eller private virksomheder, bygninger, centre med et stort antall mennesker.

Udenlandske sikkerhedseksperter har som følge af terror-trusselens store øgning måtte udvikle ny analysestandard for mere præcist at kunne “måle” og håndtere den “egen-art” som terror og tilsvarende menneskabt kriminalitet udgør – Security hændelser. Udfordringen var at dagens risikoanalyser i stor grad bygget på empiri og brug af sandsynlig og konsekvens beregninger (S x K = R) – faktorer som har vist sig at være mangelfulde ift. præcise målinger af terrortrusler.

Den væsentlige forskel fra analyser af Safety-hændelser (ikke tilsigtede) er den menneskelige og dermed uberegnelige  faktor som påvirker udviklingen og omfanger af en given trussel. Modsat Safety trusler – som ofte er statiske og udvikler sig UDEN bevidst menneskelig hjælp – er hovedudfordringen at menneskestyrede trusler – forudser og forholder sig til passive og aktive sikringsformer og har kapacitet til at forandre strategi ud fra den sikkerhed den til enhver tid bliver mødt med.

Et eksempel er de norske myndigheders indføring og brug af en ny Norsk Standard (NS) for risikoanalyse af terror og kriminalitet (Security trusler) – benævnt Sikringsrisikoanalyser – NS 5832. Metoden er udarbejdet i samspil mellem norske sikkerhedsmyndigheder, forsvaret og større private aktører som Statoil m.fl. Standarden er taget ind som anbefalet analysemetode ifm. terrorsikring af offentlige objekter og kritisk infrastruktur, havne og fartøj underlagt ISPS kravene, olieprocesanlæg, forsyningsbaser til offshoreindustrien og nu også sikkerhedsbranchen som sit analyseværktøj når løsningers lønsomhed skal vurderes op mod reel risiko.

Bliv opdateret

…få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker som påvirker sikkerheden omkring os i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne råd og erfaringer, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud – så sender vi det ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.