Risikovurdering

Stil diagnosen før du medicinerer

Risikovurdering identificerer uacceptable risici – og beskriver de mest effektive og lønsomme tiltag

Faktum:

TIPS – før i starter med bruge tid og penge på at risikovurdere jeres virksomhed – så  tjek lige om i opfylder myndighedernes “skal-krav” og tjek også forsikringspolicen og de evt. “skal-krav” den måtte påføre jer. Risikoanalysen vil da kun knytte sig til den eventuelle “rest-risiko” jeres virksomhed måtte have – som i så kan vurdere om de er “til at leve med” – eller de bør reduceres lidt mere.

Bedriftens egne risici vil da være lettere at vurdere og adskillige af dem enklere at håndtere. Sharing Safety er virksomheder optaget af lønsomhed, som vælger en kosteffektiv måde at kontrollere og håndterer egne risici på.

 • Opfyld lovkrav

  Lovkrav som regulerer egen arbejdsplads.

 • Opfyld særskilte forsikringskrav

  Krav som eventuelt kræves i tillæg til lovkravene.

 • Risikovurdering

  Denne gennemføres for at afdække virksomhedens “risikobillede”. Resultatet er et præcist beslutningsgrundlag for hvilke risici man ønsker at reducere og hvilke som vurderes som acceptable, ud fra en erkendelse af at al aktivitet har risiko i sig.

Risikovurdering – “bagklog på forhånd”

Beskrivelsen passer godt på kernen i al risikovurdering: At forsøge at se hvad der kan gå galt – før det sker.

Kontrol med egen risici er ikke bare et lovkrav, det er også fundamentet for den tryghed og forudsiglighed som ansatte og virksomheder er afhængige af for at lykkedes.

Flere vurderingsværktøjer og metoder

Der er de seneste år udviklet flere analysemetoder, samtidigt med at samfundet er blevet mere komplekst og “risikobilledet” er i stadig forandring, hos offentlige og private virksomheder og de mange organisationer som findes.

 • APV

  Den enkleste og mest benyttede metode krævet af Arbejdstilsynet for løbende risikovurdering af sine arbejdsmiljøudfordringer.

 • Risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS)

  Benyttes ofte til større, komplekse og mere risikoudsatte virksomheder – ofte industri og offentlige områder med ulykkespotentiale til at påvirke samfundet omkring dem.

 • Sikringsrisikoanalyse

  Vurdere virksomhedens risiko for kriminelle handlinger, fra terror til hærværk, indbrud, tyveri, røveri, vold, trusler mm.

Valg af rette metode – eller en god kombination, giver de rette svar

Sharing Safety benytter hensigtsmæssige værktøjer til at stille den rette diagnose og foreslå den rette medicin.

Nærmere kommer virksomheder ikke ønsket om en tryg og positiv drift, uden tab af medarbejdernes sundhed, miljøet eller omsætning ved uheld/driftsstop.

Bliv opdateret

…få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker som påvirker sikkerheden omkring os i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne råd og erfaringer, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud – så sender vi det ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.