Førstehjælpskursus

131.353

Registrerede personskader

129.223

Blev skadet ifbm. ulykker

Tal fra 2015

Mere statistik

Faldskader: 65.096

50%

Sammenstød, påkørsler: 25.164

20%

Skåret, bidt, stukket, skudt: 10.913

8%

Akut overbelastning: 10.629

8%

Hvorfor førstehjælpskursus?

Når en medarbejder er kommet til skade, er det for sent at købe eller fylde op i førstehjælpskufferten, der er ikke tid til at lære sig førstehjælpsteorien. Myndighederne stiller af samme årsag krav til mængde, type og placering af førstehjælpsudstyr- og oplæring på danske arbejdspladser,  for at sikre et fuldt forsvarlig arbejdsmiljø.

Det er arbejdsgivers pligt, at sikre det nødvendige førstehjælpsudstyr til enhver tid er tilgængeligt. Det skal siges, at mange danske virksomheder efterlever dette, og bidrager dermed til at redde liv og førlighed for de mange arbejdstagere som daglig skades på arbejdspladser.

Før skaden

Ifølge arbejdstilsynet er der ikke krav om at de ansatte skal kunne førstehjælp – men der er krav om at der skal være det nødvendige udstyr til førstehjælp på arbejdspladsen.Det vil altid give en langt mere tryg og sikker arbejdsplads hvis de ansatte er i stand til at yde førstehjælp. Det er en voldsom oplevelse at se en kollega falde om – men det vigtigste er at kunne gøre noget.

Arbejdspladsen må tage stilling til:

  • Opfylder vi kravene til førstehjælpsudstyr i vores virksomhed?
  • Hvilke potentielle skader er kortlagt og hvilken type førstehjælpsudstyr har vi brug for?
  • Hvor er udstyret mest tilgængeligt og dermed hurtigt at tage i brug?

Under ulykken

Egen sikkerhed er vigtigste at tænke på før du går igang med at yde førstehjælp. Skal strømmen afbrydes først? Må du varsle andre trafikanter? Må du eventuelt lade være med at yde hjælp, men i stedet evakuere dig selv og andre på grund af røg, damp eller eksplosionsfare?

Ring 112, eller hvis muligt få andre til at gøre det. Førstehjælp sættes igang, som du har lært på kurset, med prioritering hvis flere er skadede. Hver enkelt forsøges vurderet ift hvilken tilstand de er i: bevisthed, luftveje, blødninger, brud/indre skader etc. Relevant og livreddende førstehjælp og brug af det riktige udstyr igangsættes indtil ambulancereddere ankommer.

Efter ulykken

For mange er det en brutal oplevelse at være del af et ulykkessted, hvad enten man bidrager aktivt eller er vidne. En debriefing sammen med kolleger er ofte nok til at få bearbejdet oplevelsen og man vil oftest fungere normalt igen. I enkelte tilfælde er der brug for fagpersonale til at hjælpe en med at komme sig oven på oplevelsen. Begge dele er helt normalt, men vigtige at tage fat i hurtigst muligt.

Personsikkerheten er i Norge det område som er mest regulert gjennom en rekke lover, regler og forskrifter. Av samme årsak er det også der risikoen er størst. Arbeidstilsynet, Politiet og i enkelte saker også media, kan velge å undersøke årsaks- og ansvarforholdet til at en ulykke har skjedd. Da er viktig å kunne dokumentere et sikkerhetsarbeid i tråd med kravene. Det gjør lite i forhold til skaden som har skjedd, men man unngår en rekke uønskede konsekvenser som kan komme i tillegg.

Følger man dagens krav, og gjør så godt man kan, så forstår og aksepterer de fleste at all aktivitet kan medføre uønskede hendelser, men ikke dersom risikoen er neglisjert!

Bliv opdateret

…få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker som påvirker sikkerheden omkring os i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne råd og erfaringer, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud – så sender vi det ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.