Brand

Brand forårsages og afværges af mennesker!

Viden om at vi mennesker ofte er årsagen til brand – åbner op for muligheden at vi også kan forebygge brand

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap – DSB rapporterer at brann i bygning også for 2015 utgjør den største andelen av branner i Norge. Åpen ild, elektriske anlegg  og feil bruk av elektrisk utstyr utgjør de vesentligste årsaker til disse branner.

Myndighetskravene til brannvern i bedrifter er i dag så gjennomregulert at nettopp det å følge dagens krav i stor grad sikrer bedrifter.

HMS-arbeidet og den løpende risikokartlegging jf. IK-forskriftens krav viser til forskriftskravene til brannvern. Forsikringsvilkårene vil også kunne gi føringer for krav til brannvern. Bedrifter som ønsker å styrke sitt brannvern ut over disse krav, benytter samme risikokartlegging til å velge ut de tiltak organisasjonen er mest tjent med.

SafeSec bidrar med risikokartlegging og valg av tiltak. Tilfører bedrifter sikkerhetsbevisste medarbeidere gjennom brannvernkurs- og øvelser, og bistår med valg av mest mulig kosteffektivt brannvern.

Bliv opdateret

…få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker som påvirker sikkerheden omkring os i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne råd og erfaringer, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud – så sender vi det ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.