Skal danske skoler og gymnasier bruge tid og penge på at sikre sig mod skoleskyderi, vold eller terrorlignende hændelser?

Ja – men ikke ved at investere i vagter, låse og andet sikkerhedsudstyr.

De skal fortsætte med det gode forebyggende arbejde de allerede gør – og sørge for et fortsat inkluderende og positivt læringsmiljø i hver eneste klasse i danske uddannelsesinstitutioner.

Det koster mindst og tilfører hver enkelt skole størst forebyggende effekt – ROI om man vil.

Vi møder flere og flere skoleledere og lærere ifm. opdatering af deres myndighedspålagte beredskabsplaner– som begynder at tvivle! Er det kommet så tæt på, at vi må til at investere i mere sikkerhed på vores skole.

Svaret er, ud fra et risikoøkonomisk perspektiv – NEJ.

Sandsynligheden for et skoleskyderi er fortsat så ubetydelig, at skoler og gymnasier får langt mere for sine penge – ved at kanalisere dem i samme retning som vi oplever at lærere virkelig er gode til, og beviselig har modvirket udenlandske tilstande – INKLUSION.

Den ”medicin” er tilnærmet gratis, og fjerner hovedårsagen til de fleste skoleskyderier (udlandet) og voldelige hændelser på danske skoler – ISOLATION.

Vi er mange, som ønsker at bevare vores uddannelsesinstitutioner som åbne og tillidsfulde pladser, hvor børn og voksne frit kan færdes uden at blive mødt af vagter, sikkerhedssluser og overvågning, for det bliver resultatet, hvis skolerne nedprioriterer deres gode og samfundsvigtige inklusionsarbejde.

I så fald kender vi allerede resultatet. Vi får flere isolerede elever som udøver mere ekstrem vold på danske skoler – en “bestilt” konsekvens.