Hvem er vi?

Vi skaber egenproduceret og bæredygtig tryghed.

Hvad gør vi?

Vi leverer tjenester, som sætter kunden i stand til at løfte mest muligt
af sit sikkerhedsarbejde selv – uden ekstern bistand.

Dét skaber bærekraft, robusthed og reducerede udgifter.

Hvor holder vi til?

Vi er repræsenteret i Hvidovre, København, Holbæk, Haderslev, Vejen, Holstebro og Bornholm

Mød SafeSec-teamet

Sjælland:

Kim Frederiksen

Seniorrådgiver & indehaver

Med en baggrund i politiet, erfaringer fra security-arbejde i sikkerhedsbranchen samt crisis management i olie- og gassektoren har Kim +40 års erfaring i at skabe tryghed i risikoeksponerede miljøer. Erfaring, som han gerne deler ud af.

Kim har siden 2018 haft fokus på uddannelsessektorens behov for bedre beredskabsplaner ved væbnede angreb. Alt for mange havde – og har desværre fortsat – beredskabsfagligt “dårligt håndværk”, som er direkte livsfarligt for børn, elever og ansatte. Derfor er års erfaringer, udviklingsprojekter og råd overleveret til myndighederne og implementeret i dagens beredskabsvejledninger.

Kim udvikler også beredskabsplaner i Norge med et team af konsulenter bestående af tidligere politifolk som i SafeSec – alle med lang og solid erfaring fra bl.a. massakren på Utøya og bomben i Regjeringskvartalet i Oslo. Erfaringsudvekslingen imellem begge landes skolesektor og politifaglige beredskab bidrager med værdifuld kundskab – begge veje.

Johnny Pedersen

Seniorrådgiver

Med mange års tjeneste bag sig fra ambulance- og brandberedskab – senest som overbrandmester i Hovedstadens Beredskab – er Johnny en af de mest erfarne inden for forebyggelse og håndtering af ulykker og større kritiske hændelser.

Johnny bistår såvel kommunale som private skoler og institutioner med både at forebygge og kunne håndtere ekstreme hændelser så som skoleskyderier, bombetrusler og tilsvarende angreb på elever og ansatte.

Hans håndværksmæssige baggrund samt erfaring inden for ejendomsdrift sikrer, at råd og vejledninger bliver leveret med et praktisk perspektiv.

Niels Erik Aarvig

Seniorrådgiver

Niels Erik har i mange år haft tjeneste i Rigspolitiet og har en operativ politibaggrund i en sikkerhedsafdeling. Siden 2005 har han haft ansvaret for personaleadministrationen af 70 medarbejdere.

Niels Erik vil bistå skoler, indkøbscentre, hoteller, spillesteder og tilsvarende med at få afdækket lokale risikoforhold knyttet til skyderi og tilsvarende voldelige hændelser. Han vil ydermere være behjælpelig med at implementere forebyggende løsninger og etablere en enkel og operativ beredskabsplan, lige som han vil bestå med sikring af virksomheder samt personsikkerhed.

Mikael Schollert

Seniorrådgiver

Mikael har +40 års erfaring fra politiet, hvor han i flere år primært har beskæftiget sig med beredskabsplan­lægning samt operative og strategiske analyser.

Han har været underviser på politiets beredskabsfaglige kurser i respons til påbegyndte og livsfarlige voldelige angreb på uddannelses­institutioner.

Henrik Mörke-Malmkvist

Seniorrådgiver

Henrik er en meget erfaren underviser samt uddannelses- og projektleder. Han kan hurtigt og sikkert hjælpe virksomheder med at finde det rette undervisningsbehov, så I er langt bedre rustet til at undgå ulykker, udvise rationel beredskabsadfærd og kunne klare en krisehændelse. Ved behov for udvikling af relevant uddannelsespolitik – specielt tilpasset jeres behov – bistår Henrik meget gerne.

Fyn & Jylland:

Lone Skovfoged

Seniorrådgiver

Lone har mange års ledelseserfaring fra politiet på både operationelt, taktisk og strategisk niveau. Arbejdsmiljø, APV og sikkerhed var områder, der bl.a. hørte hjemme under hende.

Lone interesserer sig specielt for det, der sker i og mellem mennesker og en af hendes spidskompetencer er at arbejde med adfærd. For vi er alle vanemennesker, og hvordan sikrer vi, at vores adfærd ændres i takt med udviklingen og femtiden. Vi gør oftest som vi plejer, og det er derfor først, når ulykken er sket, at vi begynder at se vi på, hvordan vi burde have gjort.

Lones fokus er forebyggelse via adfærdsændringer, så den enkeltes sikkerhed er i højsædet. Det koster svimlende summer i såvel sygdom som fravær på arbejdspladserne, hvis der ikke er fokus på det samlede arbejdsmiljø.

Christian Skovfoged

Seniorrådgiver

Christian har i sine mange år som leder i politiet samt i det private erhvervsliv erfaret, at vedholdende og seriøst arbejde med både sikkerhed og arbejdsmiljø giver stor værdi. Og så er det en rigtig god forretning, som ofte munder ud i øget trivsel, velvære og tilfredshed blandt medarbejderne. Dét øger produktiviteten samt reducerer og minimerer sygefraværet, hvilket i sidste ende vil påvirke bundlinjen positivt.

Bjarne Davidsen

Seniorrådgiver

Bjarne har arbejdet i politiet i 33 år – heraf 18 år som mellemleder. I mange år var Bjarnes primære fokus og arbejdsområde beredskabsplanlægning, analyse, projektledelse og sikkerhedsplanlægning – både i Danmark og som udsendt til udenlandske brændpunkter.

Efter afslutning af politikarrieren blev det muligt at begive sig ind i musik-, spillesteds- og festivalbranchens sikkerhedsarbejde, der breder sig ud over næsten alle aspekter i sikkerheds- og beredskabsfaget, herunder også arbejdsmiljø.

Bjørn Møller

Seniorrådgiver

Bjørn er en erfaren projektleder og underviser. Han kan hurtigt og sikkert hjælpe virksomheder med at finde det rette undervisningsbehov, så I er langt bedre rustet til at undgå ulykker, udvise rationel beredskabsadfærd og kunne klare en krisehændelse. Ved behov for udvikling af relevant uddannelsespolitik – specielt tilpasset jeres behov – bistår Bjørn meget gerne.

Eivin Christensen

Seniorrådgiver

Eivin har mere end +40 års tjeneste i politiet bag sig, heraf 35 år med beredskabserfaring. Han har fungeret som mellemleder og personaleleder i politiet, heraf 5 år som vagthavende på en lokalstation og på vagtcentralen samt 7 år som indsatsleder ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kenneth Norrild

Seniorrådgiver

Kenneths mange års erfaringer fra politiet, samt årene i forsvaret og perioden i Kystdirektoratet med fokus på terror-sikring af havnefaciliteter inkl. deres skibe og daglige logistik, er en solid faglige platform til at bistå med beredskabsplaner for bl.a. skoler, rådhuse og andre organisationer eksponeret for truslen om ”væbnet angreb”.

Pressemateriale

Skal du bruge vores logo?

Du kan hente en version af vores logo her: Logo i PNG 1200×600

Bliv opdateret

Få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker, som påvirker sikkerheden i hverdagen.

Vi deler gerne såvel egne som andres gode råd og tips, lige som vi formidler dét, der giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og giver gode råd, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud? Send og en mail, så sender vi materiale afsted mod dig ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hello