Hvem er vi:

Vi skaber “egenproduceret” og bæredygtig tryghed

Hvad gør vi:

Vi leverer tjenester, som sætter kunden i stand til at “løfte” mest mulig af sit sikkerhedsarbejde

– uden ekstern bistand.

Det bidrager med bærekraft, robusthed og reducerede udgifter.

Hvor finder du Safesec?

Vi er repræsenteret i Hvidovre, København, Haderslev, Holbæk, Holstebro og Bornholm

Scroll ned for at se kontaktinfo.

Sjælland:

Lokaliseret: Hvidovre, Hellerup, Holbæk, og Bornholm

Kim Frederiksen

Seniorrådgiver & indehaver

Med baggrund fra politiet, erfaringer fra security-arbejde i sikkerhedsbranchen samt crisis management i olie- og gassektoren har Kim 40 års erfaringer i at skabe “tryghed” i risikoeksponerede miljøer – han gerne deler ud af.

Kim har siden 2018 haft fokus på uddannelsessektorens behov for bedre beredskabsplaner ifm. et væbnet angreb. Det man havde (og alt for mange fortsat har) – var beredskabsfagligt “dårligt håndvært” – og direkte livsfarlig for børn, elever og ansatte. 3 års erfaringer og råd er overleveret til myndighederne og implementeret i dagens vejledning.

Kim udvikler parallelt beredskabsplaner for uddannelsesinstitutioner i Norge, med et fagmiljø, som tilsvarende SafeSec består af tidligere politifolk. Alle med lang og solid erfaring fra bl.a. massakren på Utøya og bomben i “Regjeringskvartalet” i Oslo. Erfaringsudvekslingen mellem begge landes skolesektor og politifaglige beredskab bidrager med værdifuld kundskab – begge veje.

Kim har speciel interesse for sikkerhedsøkonomi og lønsomhed i et cost/benefit perspektiv. Alt for mange af dagens sikkerhedstiltag bidrager paradoksalt nok med negativ ROI.

Johnny Pedersen

Seniorrådgiver

Med mange års tjeneste fra ambulance- og brandberedskabet og senest som overbrandmester i Hovedstadens Beredskab er Johnny en af de mest erfarne inden for forebyggelse og håndtering af ulykker og større kritiske hændelser. Johnny bistår kommunale og private skoler og institutioner med forebygge og kunne håndtere ekstreme hændelser som skoleskyderi, bombetrusler og tilsvarende angreb på elever og ansatte. Hans håndværksmæssige baggrund og erfaring indenfor ejendomsdrift, sikrer at råd og vejledninger har et praktisk perspektiv over sig.

Niels Erik Aarvig

Seniorrådgiver

Niels Erik kommer fra mange års tjeneste i Rigspolitiet, hvor han har haft en operativ politibaggrund i en sikkerhedsafdeling, samtidig med af han siden 2005 har han haft ansvaret for personaleadministrationen af 70 medarbejdere. Niels Erik vil bistå skoler, indkøbscentre, hoteller, spillesteder og tilsvarende med at få afdækket lokale risikoforhold knyttet til skyderi og tilsvarende voldelige hændelser, og være behjælpelig med at implementere forebyggende løsninger og etablere en enkel og operativ beredskabsplan. Sikring af virksomheder og ”personsikkerhed”, for de som måtte være udsat for den type risici, er ligeledes et område, han vil bistå kunder med.

Mikael Schollert

Seniorrådgiver

Mikael har 40 års erfaring fra politiet, hvor han i flere år primært har beskæftiget sig med beredskabsplan­lægning samt operative og strategiske analyser. Han har været underviser på politiets beredskabsfaglige kurser i respons til påbegyndte og livsfarlige voldelige angreb på uddannelses­institutioner.

Henrik Mörke-Malmkvist

Seniorrådgiver

Henrik er en meget erfaren uddannelsesleder, projektleder og underviser. Han kan hurtigt og sikkert hjælpe din virksomhed til at finde det rette undervisningsbehov, for at stå langt bedre rustet til at undgå ulykker, få stor beredskabsadfærd & kunne klare en krisehændelse. Ligeledes at få beskrevet og udført en relevant uddannelsespolitik – specielt tilpasset jeres behov.

Fyn & Jylland:

Lokaliseret: Haderslev og Holstebro

Lone Skovfoged

Seniorrådgiver

Lone har mange års ledelseserfaring fra politiet på både operationelt, taktisk og strategisk niveau. Arbejdsmiljø, APV og Sikkerhed var områder, der bl.a. hørte hjemme under hendes område.

Lone interesserer sig specielt for det der sker i og mellem mennesker, og en af hendes spidskompetencer er at arbejde med menneskers ADFÆRD. Vi er alle vanemennesker, og specielt indenfor området arbejdsmiljø og adfærd, er der nok at tage fat i. For hvordan sikrer vi, at adfærden ændres i takt med udvikling og nye tider. Vi gør helst som vi plejer, og først når ulykken er sket, så ser vi på, hvordan vi burde have gjort.

Lones fokus er forebyggelse via adfærdsændringer, så den enkeltes sikkerhed er i højsædet. Det koster svimlende summer i sygdom og fravær på arbejdspladserne, hvis ikke der er fokus på hele arbejdsmiljøområdet.

Christian Skovfoged

Seniorrådgiver

Christian har i sine mange år som leder i politiet og det private erhvervsliv igen og igen erfaret, at vedholdende og seriøst arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø giver rigtig meget værdi. En investering i arbejdet med mandetimer eller penge kræver fokus og vilje hos ledelsen, men det er  som oftest en rigtig god forretning.

Det munder ud i trivsel, velvære og tilfredshed hos medarbejderne, som dermed øger produktiviteten, reducerer og minimerer sygefraværet, er et godt brand for virksomheden og vil i sidste ende påvirke bundlinjen i positiv retning.

Bjarne Davidsen

Seniorrådgiver

Bjarne har været i politiet i 33 år – heraf de 18 år som mellemleder. I mange år var Bjarnes primære fokus og arbejdsområde beredskabsplanlægning, analyse, projektledelse og sikkerhedsplanlægning – både i Danmark og som udsendt til udenlandske brændpunkter.

Efter afslutning af politikarrieren blev det muligt at begive sig ind i musik- spillesteds- og festivalbranchens sikkerhedsarbejde, der breder sig ud over næsten alle aspekter i sikkerheds- og beredskabsfaget. Herunder også en bred vifte indenfor arbejdsmiljø

Bjørn Møller

Seniorrådgiver

Bjørn er en erfaren projektleder og underviser. Han kan hurtigt og sikkert hjælpe din virksomhed til at finde det rette undervisningsbehov, for at stå langt bedre rustet til at undgå ulykker, få stor beredskabsadfærd & kunne klare en krisehændelse. Ligeledes at få beskrevet og udført en relevant uddannelsespolitik – specielt tilpasset jeres behov.

Eivin Christensen

Seniorrådgiver

Eivin har mere end 40 års tjeneste i politiet, heraf 35 år med beredskabserfaring. Han har fungeret som mellemleder og personaleleder i politiet, heraf 5 år som vagthavende på en lokalstation og på vagtcentralen samt 7 år som indsatsleder ved Syd og Sønderjyllands Politi.

Pressemateriale

Skal du bruge vores logo?

Du kan hente en version af vores logo her: Logo i PNG 1200×600

Bliv opdateret

…få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker som påvirker sikkerheden omkring os i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne råd og erfaringer, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud – så sender vi det ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.