BEREDSKABSPLAN FOR SKOLER

De første minutter er der hvor flest liv kan reddes!
Vi sørger for at alle ansatte er trygge i deres rolle som “kriseleder” i de første 5-10-15 min. – til politiet, ambulance- eller brandmandskaber overtager styringen.