Indlæg af Kim Frederiksen

Skoler skal ikke “sikre” sig!

Skal danske skoler og gymnasier bruge tid og penge på at sikre sig mod skoleskyderi, vold eller terrorlignende hændelser? Ja – men ikke ved at investere i vagter, låse og andet sikkerhedsudstyr. De skal fortsætte med det gode forebyggende arbejde de allerede gør – og sørge for et fortsat inkluderende og positivt læringsmiljø i hver […]

Kan 3 råd virkelig redde liv?

Statistik peger på mange faktorer som påvirker hvor udsat du er for trusler, vold og overgreb. Hvor bor du, hvem omgås du, hvad laver du, tidspunkt etc. Alligevel kan det fastslås, at vi lever i et fredeligt hjørne af verdenen, med en langt tryggere tilværelse end de allerfleste andre af klodens beboere. Uanset statistikkens beroligende […]

Vold, overgreb og terror – en del af livet?

Mennesker har siden sin tilblivelse begået vold, overgreb og terrorisering af hinanden. En nedarvet adfærd fra vores forfædre og en væsentlig del af “menneskets natur”. Det er med andre ord et grundvilkår vi må “leve med”. Af samme årsag har vi som enkeltpersoner og samfund et kritisk behov for en vis grad af robusthed – […]